Ambrella

Управляюча фінансова компанія АМБРЕЛЛА

Фінансова компанія Амбрелла залучає гроші інвесторів для купівлі Портфелів кредитних справ, забезпечених іпотекою, і забезпечує інвесторам отримання прибутку і повернення інвестицій шляхом врегулювання отриманих кредитних справ.

Опис продукту

Компанія Амбрелла пропонує інвесторам фінансовий продукт «Інвестиційний вклад з фіксованим доходом» (fixed income asset) - розміщення засобів на певний термін під фіксований відсоток
Валюта вкладу
долар США
Прибутковість за вкладом
12% річних
Мінімальна сума вкладу
від 100 000 дол. США
Максимальна сума вкладу *
до 1 000 000 дол. США
Строк
2 роки
Виплата відсотків
щокварталу, згідно графіку
виплат відстоків
Капіталізіція відсотків
відсутня
Поповнення вкладу
відсутнє

(*більші суми інвестицій обговорюються в індивідуальному порядку)

Загальний бізнес-процес управлінської компанії Амбрелла, спрямований на отримання доходу від притягнених інвестицій:

Детальніше

Механізм отримання доходу

Фінансова компанія Амбрелла залучає гроші інвесторів для купівлі Портфелів кредитних справ, забезпечених іпотекою, і забезпечує інвесторам отримання прибутку і повернення інвестицій шляхом врегулювання отриманих кредитних справ.

Переваги продукту

В порівнянні з поточною прибутковістю Середньострокових казначейських облігацій США (Notes) 1,578% річних, інвестиції з фіксованим доходом, які пропонує Фінансова компанія Амбрелла, відрізняються високою прибутковістю (12% річних) при зважених контрольованих ризиках.

Опис компанії - емітента і пов'язаних компаній

Емітент

Фінансова компанія Амбрелла – управляюча компанія фінансової групи Амбрелла.

До фінансової групи Амбрелла входять:

  1. Управляюча фінансова компанія АМБРЕЛЛА (розпорядження про видачу ліцензій № 1009 від 04.06.2019 р.).

Здійснює залучення інвестицій і придбання активів (портфелів проблемної заборгованості), забезпечує отримання доходу від залучених інвестицій.

Управляюча компанія Амбрелла будує свою діяльність на основі концепції ВРМ (Business Process Management), яка забезпечує прозорість і прогнозованість на усіх етапах процесу управління портфелем і інвестиціями.

В компанії Амбрелла використовуються ефективні системи:

Оцінка інвестиційної привабливості Портфеля
Головним критерієм ефективності інвестиційних проектів є доходність для інвестора, виражена в % від розміру інвестиції;
Моніторинг процесу управління Портфелями
В процесі моніторингу здійснюється он-лайн контроль за процесом врегулювання кредитних справ і динаміки cash flow;
Управління валютними ризиками
Управління фінансовими потоками і механізми обліку курсових коливань при оцінці доходності портфелів спрямовані на забезпечення заявленої прибутковості інвестицій в доларах США.
  1. Фінансова компанія «Довіра і гарантія» (DG Finance)

(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи № 435 від 19.11.2013 р.).

Здійснює операційну діяльність по стягненню проблемної заборгованості (колекторська компанія).

DG Finance забезпечує здійснення всіх етапів роботи з боржниками від Soft-Collection до Legal Collection, а також супроводжує питання перереєстрації права власності на об’єкти іпотеки (забезпечення) і подальшої реалізації такого майна.

DG Finance – це:

12 років успішної роботи на фінансовому ринку України з сфері колекторської діяльності;

Більше 200 фахівців, у тому числі 42 юристи, експерти у сфері нерухомості і роботи з фінансовими організаціями;

4 автономних саll-центра;

Досвід роботи з системою електронних торгів «Рrozorro.Продажі».

Структура продуктового портфеля управляючої фінансової компанії Амбрелла в 2019 році:

Кредитний портфель Сума заборгованості по кредитному портфелю, дол. США Фактична вартість придбання портфеля, дол. США Відносна вартість заборгованості, %
КП 1 $3 964 600 $180 850 4,5%
КП 2 $4 820 000 $201 785 4,2%
КП 3 $14 748 400 $283 950 2%
КП 3 $9 806 300 $380 120 3,8%
Всього $33 339 300 $1 046 705 3%

Структура сукупного портфеля компанії Амбрелла, 2019 р., % від суми загальної заборгованості

В цілому в управлінні групи компаній сукупний об'єм кредитної заборгованості складає 1,2 млрд. євро.

Прогноз прибутковості по Портфелях компанії Амбрелла:

Кредитний портфель Фактична вартість придбання портфеля, дол. США Планові надходження від портфеля, дол. США Планові витрати на врегулювання портфеля, дол. США Плановий доход від портфеля, дол. США Плановий доход від портфеля, %
1 2 3 4 5 6
КП 1 $180 850 $384 320 $76 864 $307 456 170%
КП 2 $201 785 $403 570 $80 714 $322 856 160%
КП 3 $283 950 $553 711 $110 742 $442 969 156%
КП 4 $380 120 $788 742 $157 748 $630 994 166%
Всього $1 046 705 $2 130 343 $426 068 $1 704 275 163%

Структура планового сукупного доходу по портфелях в управлінні %

Фактичні надходження (сash-in) від Портфелів в управлінні компанії Амбрелла (дані на 14.01.2021р.)

Кредитний портфель Дата придбання портфеля Фактична вартість придбання портфеля дол. США Фактичне надходження грошей на рахунок на 14.01.2021 Вартість майна, отриманого на баланс, дол.США Сукупний дохід з відрахуванням витрат на врегулювання (кол.4 - 20%)+кол.5 Відсоток повернення інвестиції, %
1 2 3 4 5 6 7
КП 1 13.02.2019 $180 850 $365 353 $120 890 $413 172 228,5%
КП 2 21.02.2019 $201 785 $152 528 $266 453 $388 475 192,5%
КП 3 18.04.2019 $283 950 $153 254 $150 808 $273 411 96,3%
КП 4 27.06.2019 $380 120 $310 126 $138 758 $386 859 101,8%
Всього $1 046 705 $981 261 $676 909 $1 461 918 139,7%

Інвестиційні ризики та їх мінімізація

Зовнішні ризики
  1. Зміни законодавства України, які призведуть до погіршення умов або фактичної неможливості продовжувати діяльність по поверненню проблемної заборгованості кредиторам

Для мінімізації цього ризику юридичний департамент управляючої компанії Амбрелла постійно моніторить зміни в законодавстві України і розробляє ефективні механізми уникнення можливих ризиків.

3 червня 2018 року Верховною Радою України був ухвалений Закон про посилення прав кредиторів (законопроект №6027-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно відновлення кредитування”), який “спрямований на зниження ризиків для банківських установ і національних/зарубіжних інвесторів”(цит. Голови правління “Ощадбанку” Андрія Пишного).

  1. Курсові ризики

Ризик коливання курсу національної валюти України до долара США враховується в усіх бізнес-процесах компанії Амбрелла :

  • При оцінці інвестиційної привабливості Портфеля використовується песимістичний довгостроковий прогноз МВФ курсу долара США до національної валюти України;
  • В системі управління грошовими потоками (cash flow).

У 2019 році національна валюта України зміцнилася по відношенню до долара на 12,5%. МВФ чекає, що за підсумками року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн, але в 2020 році він виросте до 27,72 грн, а в 2021 – до 28,7 грн В 2022 році, за прогнозами Фонду, курс долара до гривни складе 29,67 грн, в 2023 році – 30,64 грн, а в 2024 – 31,61 грн (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019).

Внутрішні ризики

Ризик неотримання планованого доходу (неповернення інвестицій)

Для мінімізації ризику неотримання планованого доходу (неповернення інвестицій) компанія Амбрелла використовує збалансовану систему показників (Balanced scorecard) і систему моніторингу процесу управління Портфелями* (у Додатку 1).

Період 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 6 квартал 7 квартал 8 квартал Всього
Динаміка надходжень по портфелю, % від планових за період 2 роки 3% 7% 8% 14% 21% 20% 21% 6% 100%
Виплати інвестору 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 103% 124%

Динаміка планованих надходжень по кварталах: % від сукупних планових надходжень

Управляюча компанія Амбрелла управляє одночасно декількома портфелями. У 2020 році компанія планує отримати в управління 10 портфелів із загальною сумою заборгованості близько 150 млн доларів США.

Наявність в управлінні Портфелів на різних етапах врегулювання дозволяє ефективно планувати рух грошових коштів і гарантувати своєчасні виплати інвесторам.

Фінансова компанія Амбрелла використовує свої власні ресурси для інвестування в Портфелі/частини Портфелів, приймаючи на себе частину ризиків неотримання планового доходу.

Структура фінансових ресурсів компанії Амбрелла, в 2019 році

Сума активів компанії Амбрелла, на 01.11.2019 р.:

Ресурс компанії Амбрелла Сума, $
Власні кошти компанії $800 000
Залучені кошти $250 000
Обігові кошти компанії $100 000
Всього $1 150 000

Структура фінансових ресурсів управляючої компанії Амбрелла

Власні кошти 78%
Залучені кошти (кредити) 22%

Структура фінансових ресурсів управляючої компанії Амбрелла: листопад 2019р.

Стратегія розвитку компанії Амбрелла, передбачає значне збільшення долі залучених коштів в структурі фінансових ресурсів компанії.

Планова сума активів компанії Амбрелла, в 2020 році

Ресурс компанії Амбрелла Сума, $
Власні кошти компанії $1 650 000
Залучені кошти $3 250 000
Обігові кошти компанії $100 000
Всього $5 000 000

Структура фінансових ресурсів управляючої компанії Амбрелла

Власні кошти 35%
Залучені кошти (кредити) 65%

Структура фінансових ресурсів управляючої компанії Амбрелла: 2020р.

Система моніторингу управління кредитними портфелями (Balanced scorecard monitoring system) використовує збалансовану систему показників (Balanced scorecard), що дозволяє контролювати повернення вкладених коштів і отримання прибутковості.

Кожен інвестор отримує персональний доступ до автоматизованої системи моніторингу (Balanced scorecard monitoring system) і може регулярно відстежувати фінансові результати і просування “свого” Портфеля по бізнес-процесу врегулювання.

Особливі умови для нерезидентів України (див. Додаток 2)

Залучення інвестицій від нерезидентів України регулюється законодавством України, а саме постановою від 02 січня 2019 № 6 “Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації за договорами, що передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами по залучених резидентами кредитах, позиках”, відповідно до статей 7, 71, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Законом України “Про банки і банківську діяльність”, Законом України “Про валюту і валютні операції”.

Залучення коштів від клієнтів – нерезидентів України здійснюється шляхом отримання від них позики. Взаємовідносини оформлюються шляхом укладення договору позики, який передбачає, зокрема, положення про:

Суму позики
Розмір і строки виплати процентів по позиці
Порядок надання і повернення позики
Права і обов'язки сторін
Відповідальність сторін за неналежне виконання своїх обов'язків
Конфіденційность
Інші умови залежно від юрисдикції реєстрації інвестора

Договори позики розробляються під кожного окремого інвестора, виходячи з досягнутих домовленостей, форми власності інвестора, а також вимог законодавства країн реєстрації сторін такого договору.

Згідно з українським законодавством резидент України, що здійснює виплату доходу нерезиденту у вигляді відсотків за договором позики (кредиту), зобов’язаний утримати з суми таких відсотків податок на доходи нерезидента (податок на репатріацію).

Загальна ставка податку складає 15%. Ставка податку і порядок його утримання / оплати в Україні не залежить від статусу одержувача доходу і поширюється як на юридичних осіб, так і на фізичних.

Приклад

Якщо Ви інвестували $ 500 000 і Ваш дохід склав $ 120 000, в такому випадку Ви сплачуєте податок в розмірі 15% від суми доходу, а саме $ 18 000.

Міжнародними договорами України може бути встановлена інша (нижча) ставка податку. Повний перелік країн, з якими Україна уклала міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування наведений в Додатку 2.

Для застосування положень міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування резидент України зобов’язаний отримати від нерезидента-одержувача доходу довідку, що підтверджує його статус податкового агента в країні реєстрації.

Додаток 1

Бізнес-процес управління портфелем

Додаток 2

Структура фінансових ресурсів управляючої компанії Амбрелла, 2020 р.

Команда

Ирена Ульянова
Ирена Ульянова
СЕО
Ярослав Янушевич
Ярослав Янушевич
Консультант по інвестиціям
кандидат економічних наук
Сергій Демінський
Сергій Демінський
Консультант з урегулювання
кандидат економічних наук
Катерина Скуртул
Катерина Скуртул
Керівник юридичного
департаменту

Зворотній зв’язок

Лист було успішно надіслано